خانه / قرآن

قرآن

نفرات برتر مسابقات قرآنی

نفرات برتر مسابقات فرهنگی

دختـران گـل دبیـرستان دختـرانه غیـر دولتـی مبیـن متـوسطه اول سیمـا سـلامی – پایه هفتم پارمیـدا فراهـانی – پایه هشتم درسـا راک خـواه – پایه هفتم فاطـمه فهیمـی پور – پایه نهم کسب رتبـه های برتر قرآنی را در سطح منطقـه به شما تبریـک گفته و از خـداونـد منـان توفیـق روز افـزون شما را …

ادامه نوشته »