خانه / مناسبت / شعری زیبا از وحیده افضلی از شاعران خوب کشورمان در وصف حضرت امام خمینی(ره)
امام خمینی (ره)

شعری زیبا از وحیده افضلی از شاعران خوب کشورمان در وصف حضرت امام خمینی(ره)

در میان چشمهایش بی نهایت راز داشت

در بهار خنده اش گلبرگ های ناز داشت

سید خوشروی ما در مشکی ِ عمامه اش

وعده یک صبحگاه ِ روشن و دلباز داشت

گرچه پیغمبر نبود ، اما به پیغمبر قسم

همچو او در سرزمین سینه اش اعجاز داشت

هر کسی می‌دید او را بی تامل می‌شناخت

این نشانش بود: چشمانی درشت و باز داشت

ابروانش را به استادی به بازی می‌گرفت

در کنار خنده اش اخمی غلط انداز داشت

صبر او صبر عجیبی بود، روزی گفته بود…

این حقیقت را که در گهواره‌ها سرباز داشت

ناگهان سبز و بهاری شد هوای شهرها…

در همان صبح زمستانی که او پرواز داشت

او مسیح ِ خاک ایران بود، یادش سبز باد

رفت و پایان نگاهش… باز هم آغاز داشت